تبلیغات
آثار سعید خاوری نژاد

آثار سعید خاوری نژاد

مترجم، محقق است

 

جدیدترین کتاب تألیف شده

 

 
 

اقتصاد انرژی در دریای خزر: چالش‌های همگرایی منطقه‌ای

     اثر حاضر در 425 صفحه به مباحث حقوقی، اقتصادی و امنیتی دریای خزر و کشورهای ساحلی آن می پردازد و در صدد ارزیابی رابطه میان چالش های رژیم حقوقی و اقتصاد انرژی با نوسازی و تقویت نظامی فزاینده کشورهای منطقه است و میزان همگرایی و واگرایی در این منطقه را نظر به عوامل مذکور بررسی می کند. بحث با مسائل مربوط به رژیم حقوقی آغاز و پس از برسی ذخایر و خطوط لوله انتقال منابع انرژی نفت و گاز، به تحولات نظامی دریایی و تقویت بنیه نظامی کشورها پرداخته می شود و در انتها جمع بندی و نتیجه گیری خواهد شد.
 

جدیدترین کتاب ترجمه شده

 

 
 
     این کتاب توسط آندری تسیگانکوف در 310 صفحه با توجه به مفهوم دولت قدرتمند و استمرار تاریخی آن در عرصه سیاست، به ابعاد گوناگون ساختار قدرت در این کشور پرداخته و بر اساس ترتیب تاریخی، پنج مدل دولت قدرتمند در روسیه را معرفی و بررسی می کند که عبارتند از شاهزاده نشین کیِف، شاهزاده نشین مسکو [نظام مسکویی]، امپراتوری رومانوف، دولت شوروی و در انتها، جمهوری پسا شوروی روسیه. نویسنده سراسر این کتاب به شرایط اساسی ظهور، تثبیت و افول هر یک از این مدل ها می پردازد و بر نقش ایفاء شده توسط تهدیدات خارجی، طبقات اجتماعی در حال خیزش و رهبری تأکید خواهد کرد. به باور وی، دولت معاصر در روسیه به طور فزاینده ای از طریق واکنش به چالش های اقتصادی بین المللی و فشارهای طبقه متوسط در داخل شکل می گیرد.
  
  

سیاست خارجی فرامنطقه ای روسیه

     هدف از گردآوری و ترجمه مطالب ارائه شده در این اثر در 420 صفحه، پاسخ به پرسش هایی در خصوص مسیر سیاست خارجی غیر یورو ـ آتلانتیکی روسیه است. کتاب حاضر به حوزه هایی از روابط این کشور با پنج محدوده منتخب در جهان، شامل خاورمیانه، آسیای جنوبی، آسیای جنوب شرقی، آفریقا و آمریکای لاتین می پردازد. مجموعه مقالات تشکیل دهنده این کتاب به سیاست خارجی فرامنطقه ای روسیه می پردازند و در این راستا، مهم ترین اهداف، فرصت ها و چالش های سیاست خارجی مسکو را شناسایی، زمینه ها و سطوح پرداخت آن را در نقاط مختلف جهان تعیین، جوانب گوناگون آن را نقد و تحلیل و همچنین در مواردی، چشم اندازهای این مناسبات در آینده را ترسیم می کنند. 

کتاب های منتشر شده

 
  
 کتاب «پیکرتراشی در زمان حاضر» در زمستان 1397 توسط انتشارات دولتمرد
منتشر شد.
کتاب «جنگ دوم لبنان: دیدگاه های متعارض غربی» در زمستان 1397 توسط انتشارات دولتمرد منتشر شد.
  
  
جلد اول کتاب «درک تعارض و همکاری
در زمستان 1397 توسط نشر مخاطب
منتشر شد.
جلد دوم کتاب «درک تعارض و همکاری
در بهار 1398 توسط نشر مخاطب منتشر شد.

  
  
چالش‌های همگرایی منطقه‌ای» در زمستان 1397 توسط انتشارات دولتمرد 
منتشر شد.
در بستر تعارض منافع» در زمستان 1397 توسط
انتشارات دولتمرد منتشر شد.

 
 
کتاب «سیاست خارجی روسیه: هویت ملی، تمایز تمدنی و محافظه کاری» در زمستان 1397 توسط اداره چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه منتشر شد.
کتاب «تشریح رفتار سیاست خارجی روسیه: نظریه و عمل» در زمستان 1397 توسط اداره چاپ و انتشارات دانشگاه گیلان منتشر شد.

  
  
 کتاب «راهبرد و راهبرد کلان» در زمستان 1397 توسط انتشارات دولتمرد منتشر شد.

  کتاب «عملیات‌های ضد شورش روسیه در قفقاز شمالی» در زمستان 1397 توسط انتشارات دولتمرد منتشر شد.
  
  
 کتاب «کاوش در هنر» در زمستان 1397
توسط
انتشارات دولتمرد منتشر شد.
 کتاب «تاریخ نقد هنری» در زمستان 1397 توسط انتشارات دولتمرد منتشر شد.
  
  
 کتاب «بزرگ ترین هنرمندان، آثار و
پیشرفت های هنری قرن بیستم» در زمستان
1397 توسط انتشارات دولتمرد منتشر شد.
 کتاب «میکلانژ: نقاش، پیکرتراش و معمار»
در زمستان 
1397 توسط انتشارات دولتمرد منتشر شد.
  
  
اروپایی» در زمستان 1397 توسط انتشارات
دولتمرد منتشر شد.
کتاب «تاریخ هنر: نقاشی از جیوتو  تا زمان حاضر» در زمستان 1397 توسط انتشارات دولتمرد منتشر شد.

  
  
رقابت برای نفوذ؟» در زمستان 1397 توسط
انتشارات دولتمرد منتشر شد.
مطالبات و دستاوردها» در زمستان 1397 توسط
انتشارات دولتمرد منتشر شد.

 
در پاییز 1397 توسط انتشارات دنیای اقتصاد
منتشر شد.
خزر: سیاستگذاری و اجرا» در تابستان 1397
توسط نشر مخاطب منتشر شد.

  
 

 کتاب «نظریه های جنبش اجتماعی» در
بهار 1396 توسط نشر فلات منتشر شد.

کتاب «هنر و القاء ایدئولوژی: واکاوی تبلیغات سیاسی در آثار هنری شوروی» در زمستان 1394 توسط انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شد.

  

 
کتاب «تصویر ایران از دید نخبگان روس: از اواخر دوران شوروی تا کنون» در تابستان 1394 توسط اداره نشر وزارت امور خارجه منتشر شد.

کتاب «اقتصاد سیاسی مهاجرت نخبگان ایران: بررسی جنبه‌های نظری و عملی مهاجرت نخبگان ایرانی در سال‌های ۱۳۹۰- ۱۳۷۰» در پاییز 1393 توسط انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شد.


 
  
 کتاب «زیبایی و هنر» در بهار 1393
توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.
 کتاب «هنر مشروح» در بهار 1393
توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.
  
 

کتاب «تاریخ مختصر معماری انگلستان» در بهار 1392 توسط انتشارات مارلیک منتشر شد.

کتاب «لئوناردو داوینچی؛ همه چیزدان» در بهار 1392 توسط انتشارات مارلیک منتشر شد.

 
 

کتاب «راهنمای اطلاعات منابع آشکار ناتو» در بهار 1389 توسط انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی منتشر شد.

کتاب «مرکاوا» در بهار 1389 توسط انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی منتشر شد. 

همایش ها

 1398/06: پذیرش مقاله «همکاری منطقه ای و توسعه اقتصادی در دریای خزر» در  اولین همایش بین المللی محیط زیست دریای خزر و توسعه پایدار  دانشگاه گیلان
1398/02: پذیرش چکیده مقاله «The Role of Energy Economics in Damaging the Environment of the Caspian Sea Region» در سومین همایش بین المللی People and the Environment along the Silk Roads دانشگاه علامه طباطبایی
1398/02: پذیرش مقاله «سیاستگذاری خارجی و داخلی برای بازسازی ذخایر ماهیان دریای خزر» در سومین همایش و اولین کنگره ملی منابع شیلاتی دانشگاه گرگان
1396/12: پذیرش چکیده مقاله «چشم اندازهای منطقه گرایی در پرتو دیپلماسی اقتصادی در خزر» در همایش بین المللی مطالعات منطقه ای؛ رویکردهای نظری و تجربه های عملی دانشگاه تهران

1395/12: پذیرش چکیده مقاله «سیاستگذاری های انرژی و چالش های زیست محیطی ایران در دریای خزر» در همایش بین المللی استمرار و دگرگونی در آفریقای شمالی، ترکیه و ایران مرکز مطالعات ایرانی آنکارا و دانشگاه ییلدیریم بایزید آنکارا

1395/10: پذیرش مقاله «همگرایی منطقه ای و واگرایی میان دولت های حاشیه دریای خزر» در همایش ملی دولت پژوهی؛ واکاوی نظری، کاربردی و آسیب شناختی دانشگاه فردوسی مشهد

1395/09: پذیرش مقاله «بررسی عوامل مؤثر بر سیاستگذاری خارجی ایران در دریای خزر» و چاپ چکیده آن در کتابچه چکیده های سومین همایش بین المللی نظام بین ‌الملل، تحولات منطقه‌ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دانشگاه علامه طباطبایی تهران

1394/12: پذیرش مقاله «آسیب شناسی ساختاری خصوصی سازی در اقتصاد ایران» در اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران  دانشگاه تبریز


 

1395/02/22: رونمایی از کتاب «تصویر ایران از دید نخبگان روسی» در سرای اهل قلم در نمایشگاه کتاب تهران

 


از کتاب «تصویر ایران از دید نخبگان روسی: از اواخر دوران شوروی تا زمان حاضر» با ترجمه من، که توسط اداره نشر وزارت امور خارجه منتشر گردید، در تاریخ 22 اردیبهشت 1395 در ساعت 17:00 ـ 18:30 در سرای اهل قلم در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به همراه 29 عنوان جدید دیگر این انتشارات و با حضور جمعی از مسئولین این وزارتخانه شامل سید عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه، مرتضی دامن‌ پاک جامی معاون مرکز آموزش و پژوهش وزارت خارجه، محمدرضا باقری، معاون اسبق عربی و آفریقای وزارت خارجه، سید محمد صدر مشاور وزیر خارجه، ابراهیم رحیم‌پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه و الهه کولایی استاد دانشگاه تهران رونمایی شد.


ادامه مطلب

 

1394/06/08: برگزاری نمایشگاه پوستر «هنر اعتراض» در حوزه هنری تهران

 

    نمایشگاه پوستر «هنر اعتراض: منتخب پوسترهای جنبش اشغال در آمریکا» در تاریخ 8 الی 25 شهریورماه 1394 در گالری ابوالفضل عالی واقع در طبقه همكف ساختمان حوزه هنری (تهران، خیابان حافظ، خیابان سمیه) برگزار شد. تعداد 36 پوستر طراحی‌شده توسط هنرمندان بین‌المللی برای جنبش اشغال به نمایش درآمد. این پوسترها در آستانه سالگرد جنبش اشغال وال ‌استریت در ایران در معرض دید عموم قرار داده شدند. این رویداد، نتیجه پیشنهاد و بهره برداری از «کتاب من» درباره ابعاد هنری جنبش اشغال در ایالات متحده آمریکا بود كه منجر به برگزاری نمایشگاه شد.ادامه مطلب

 

1393/06/20: چاپ مقاله در فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات سیاسی و بین المللی

 
     انتشار مقاله «علل مهاجرت نخبگان از ایران از منظر اقتصاد سیاسی بین الملل (با تأکید بر دهه 1380)»، اثر مشترک دکتر سعید میرترابی و من در فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات سیاسی و بین المللی دانشگاه آزاد شهرضا. 

سخنرانی در دانشگاه گیلان

 


     به ابتکار انجمن علمی علوم سیاسی و انجمن علمی زبان روسی دانشگاه گیلان، نشستی علمی ـ تخصصی پیرامون انقلاب 1917 روسیه تحت عنوان «انقلاب ۱۹۱۷ روسیه؛ بازخوانی انقلاب روسیه و دلایل وقوع انقلاب» در مورخ 96/08/08 برگزار گردید. همراه با آقایان دکتر رضا سیمبر و مهدی هدایتی از اساتید محترم و آقای امیرحسین ابراهیمی از دانشجویان گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان، مطالب خود را تحت عنوان «بازتاب ایدئولوژی و انقلاب روسیه در هنر اتحاد جماهیر شوروی» ارائه کردم.ادامه مطلب

 

سخنرانی در دانشگاه تهران

 


     طبق توافق صورت پذیرفته میان مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) و برنامه اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران، در روز دوشنبه مورخه 6 آبان 1392 به مدت 2 ساعت در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مراسم سخنرانی ای درباره تبلیغات در اتحاد شوروی برگزار شد که با همکاری و حمایت مسئولان این دو مؤسسه به ویژه سرکار خانم دکتر تیشه یار و همچنین سرکار خانم دکتر کولایی همراه بود. ابتدا خانم دکتر کولایی درباره تاریخ شوروی و ایدئولوژی کمونیسم به بحث پرداختند. سپس بنده درباره جوانب مختلف تبلیغات سیاسی در شوروی، از مضامین مختلف آن گرفته تا بررسی های موردی در حوزه های پوستر، سینما و ادبیات، توضیحاتی ارائه کردم. در انتها به همراه ایشان به برخی پرسش های مطرح شده توسط حضار پاسخ دادم. این نشست با نمایش تصاویری از پوسترها، فیلم ها، انیمیشن ها و سایر آثار تبلیغاتی سیاسی اتحاد شوروی همراه بود.


ادامه مطلب

 

مصاحبه و گزارش

 

 

معرفی و نقد آثار