آثار سعید خاوری نژاد

مترجم، محقق است

 

جدیدترین کتاب تألیف شده

 

 
 

اقتصاد انرژی در دریای خزر: چالش‌های همگرایی منطقه‌ای

     اثر حاضر در 425 صفحه به مباحث حقوقی، اقتصادی و امنیتی دریای خزر و کشورهای ساحلی آن می پردازد و در صدد ارزیابی رابطه میان چالش های رژیم حقوقی و اقتصاد انرژی با نوسازی و تقویت نظامی فزاینده کشورهای منطقه است و میزان همگرایی و واگرایی در این منطقه را نظر به عوامل مذکور بررسی می کند. بحث با مسائل مربوط به رژیم حقوقی آغاز و پس از برسی ذخایر و خطوط لوله انتقال منابع انرژی نفت و گاز، به تحولات نظامی دریایی و تقویت بنیه نظامی کشورها پرداخته می شود و در انتها جمع بندی و نتیجه گیری خواهد شد.
 

جدیدترین کتاب های ترجمه شده

 

قدرت نرم ایران در قفقاز جنوبی: سیاست مذهبی و دیپلماسی فرهنگی

     این اثر در صدد است تا نقش دین به عنوان یک متغیر فرهنگی قدرت نرم ایران در قبال سه کشور قفقاز جنوبی را تحلیل کند. در ابتدا در کلیات رابطه دین و سیاست در قفقاز جنوبی کاوش می شود. سپس در رابطه با مناسبات ایران و آذربایجان، تأثیرگذاری آموزه ها و ایدئولوژی مذهبی ایران در این کشور تحقیق می شود. در روابط ایران و ارمنستان، مخاطبان قدرت نرم ایران در این کشور، از فعالان مذهبی ـ سیاسی به عموم مردم، به ویژه جامعه فرهنگی و علمی تغییر می کنند. همچنین پرداخت ایران به گرجستان در راستای اعمال قدرت نرم بر این کشور به دلیل وجود اقلیت شیعه در گرجستان به طور مجدد تحت تأثیر عنصر دین قرار می گیرد. در مجموع، وضعیت کلی مناسبات ایران با همسایگان خود در منطقه قفقاز جنوبی را از نظر به کارگیری ابزار مختلف قدرت نرم، می توان به صورت ترکیبی از نفوذ مذهبی و همکاری فرهنگی دانست.


 

کتاب های منتشر شده

 


 
 
 
 
بهار 1399 توسط انتشاراتدولتمرد منتشر شد.
 
  

 
کتاب «جنگ دوم لبنان: چشم اندازهای راهبردی» در پاییز 1398 توسط انتشارات
دولتمرد منتشر شد.
همگرایی منطقه‌ای» در پاییز 1398 توسط
انتشارات دولتمرد منتشر شد.

  
بحران» در پاییز 1398 توسط انتشارات
دولتمرد منتشر شد.
کتاب «پیکرتراشی در زمان حاضر» در زمستان 1397 توسط انتشارات دولتمرد
منتشر شد.
  
  
جلد اول کتاب «درک تعارض و همکاری
در زمستان 1397 توسط نشر مخاطب
منتشر شد.
جلد دوم کتاب «درک تعارض و همکاری
در بهار 1398 توسط نشر مخاطب منتشر شد.

  
  
کتاب «جنگ دوم لبنان: دیدگاه های
متعارض غربی» در زمستان 1397 توسط
انتشارات دولتمرد منتشر شد.

در بستر تعارض منافع» در زمستان 1397
توسط انتشارات دولتمرد منتشر شد.

 

زمستان 1397 توسط اداره چاپ و انتشارات
وزارت امور خارجه منتشر شد.
کتاب «تشریح رفتار سیاست خارجی روسیه: نظریه و عمل» در زمستان 1397 توسط اداره
چاپ و انتشارات دانشگاه گیلان منتشر شد.

  
  
 کتاب «راهبرد و راهبرد کلان» در زمستان 1397 توسط انتشارات دولتمرد منتشر شد.

  کتاب «عملیات‌های ضد شورش روسیه در
قفقاز شمالی» در زمستان
1397 توسط
انتشارات دولتمرد منتشر شد.
  
  
 کتاب «کاوش در هنر» در زمستان 1397
توسط
انتشارات دولتمرد منتشر شد.
 کتاب «تاریخ نقد هنری» در زمستان 1397
توسط
انتشارات دولتمرد منتشر شد.
  
  
 کتاب «بزرگ ترین هنرمندان، آثار و
پیشرفت های هنری قرن بیستم» در زمستان
1397 توسط انتشارات دولتمرد منتشر شد.
 کتاب «میکلانژ: نقاش، پیکرتراش و معمار»
در زمستان 
1397 توسط انتشارات
دولتمرد
منتشر شد.
  
  
اروپایی» در زمستان 1397 توسط انتشارات
دولتمرد منتشر شد.
کتاب «تاریخ هنر: نقاشی از جیوتو  تا زمان حاضر» در زمستان 1397 توسط انتشارات دولتمرد منتشر شد.

  
  
رقابت برای نفوذ؟» در زمستان 1397 توسط
انتشارات دولتمرد منتشر شد.
مطالبات و دستاوردها» در زمستان 1397
توسط انتشارات دولتمرد منتشر شد.

 
در پاییز 1397 توسط انتشارات دنیای اقتصاد
منتشر شد.
خزر: سیاستگذاری و اجرا» در تابستان 1397
توسط نشر مخاطب منتشر شد.

  
 

 کتاب «نظریه های جنبش اجتماعی» در
بهار 1396 توسط نشر فلات منتشر شد.

کتاب «هنر و القاء ایدئولوژی: واکاوی تبلیغات سیاسی در آثار هنری شوروی» در زمستان 1394 توسط انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شد.

  

 
کتاب «تصویر ایران از دید نخبگان روس: از
اواخر دوران شوروی تا کنون» در تابستان
1394 توسط اداره نشر وزارت امور خارجه
منتشر شد.

کتاب «اقتصاد سیاسی مهاجرت نخبگان ایران: بررسی جنبه‌های نظری و عملی مهاجرت نخبگان ایرانی در سال‌های ۱۳۹۰- ۱۳۷۰» در پاییز 1393 توسط انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شد.


 
  
 کتاب «زیبایی و هنر» در بهار 1393
توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.
 کتاب «هنر مشروح» در بهار 1393
توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.
  
 

کتاب «تاریخ مختصر معماری انگلستان» در بهار 1392 توسط انتشارات مارلیک منتشر شد.

کتاب «لئوناردو داوینچی؛ همه چیزدان» در بهار 1392 توسط انتشارات مارلیک منتشر شد.

 
 

کتاب «راهنمای اطلاعات منابع آشکار ناتو» در بهار 1389 توسط انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی منتشر شد.

کتاب «مرکاوا» در بهار 1389 توسط انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی منتشر شد. 

همایش ها

 1398/06: پذیرش مقاله «همکاری منطقه ای و توسعه اقتصادی در دریای خزر» در  اولین همایش بین المللی محیط زیست دریای خزر و توسعه پایدار  دانشگاه گیلان
1398/02: پذیرش چکیده مقاله «The Role of Energy Economics in Damaging the Environment of the Caspian Sea Region» در سومین همایش بین المللی People and the Environment along the Silk Roads دانشگاه علامه طباطبایی
1398/02: پذیرش مقاله «سیاستگذاری خارجی و داخلی برای بازسازی ذخایر ماهیان دریای خزر» در سومین همایش و اولین کنگره ملی منابع شیلاتی دانشگاه گرگان
1396/12: پذیرش چکیده مقاله «چشم اندازهای منطقه گرایی در پرتو دیپلماسی اقتصادی در خزر» در همایش بین المللی مطالعات منطقه ای؛ رویکردهای نظری و تجربه های عملی دانشگاه تهران

1395/12: پذیرش چکیده مقاله «سیاستگذاری های انرژی و چالش های زیست محیطی ایران در دریای خزر» در همایش بین المللی استمرار و دگرگونی در آفریقای شمالی، ترکیه و ایران مرکز مطالعات ایرانی آنکارا و دانشگاه ییلدیریم بایزید آنکارا

1395/10: پذیرش مقاله «همگرایی منطقه ای و واگرایی میان دولت های حاشیه دریای خزر» در همایش ملی دولت پژوهی؛ واکاوی نظری، کاربردی و آسیب شناختی دانشگاه فردوسی مشهد

1395/09: پذیرش مقاله «بررسی عوامل مؤثر بر سیاستگذاری خارجی ایران در دریای خزر» و چاپ چکیده آن در کتابچه چکیده های سومین همایش بین المللی نظام بین ‌الملل، تحولات منطقه‌ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دانشگاه علامه طباطبایی تهران

1394/12: پذیرش مقاله «آسیب شناسی ساختاری خصوصی سازی در اقتصاد ایران» در اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران  دانشگاه تبریز


 

1394/06/08: برگزاری نمایشگاه پوستر «هنر اعتراض» در حوزه هنری تهران

 

    نمایشگاه پوستر «هنر اعتراض: منتخب پوسترهای جنبش اشغال در آمریکا» در تاریخ 8 الی 25 شهریورماه 1394 در گالری ابوالفضل عالی واقع در طبقه همكف ساختمان حوزه هنری (تهران، خیابان حافظ، خیابان سمیه) برگزار شد. تعداد 36 پوستر طراحی‌شده توسط هنرمندان بین‌المللی برای جنبش اشغال به نمایش درآمد. این پوسترها در آستانه سالگرد جنبش اشغال وال ‌استریت در ایران در معرض دید عموم قرار داده شدند. این رویداد، نتیجه پیشنهاد و بهره برداری از «کتاب من» درباره ابعاد هنری جنبش اشغال در ایالات متحده آمریکا بود كه منجر به برگزاری نمایشگاه شد.ادامه مطلب

 

1393/06/20: چاپ مقاله در فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات سیاسی و بین المللی

 
     انتشار مقاله «علل مهاجرت نخبگان از ایران از منظر اقتصاد سیاسی بین الملل (با تأکید بر دهه 1380)»، اثر مشترک با دکتر سعید میرترابی در فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات سیاسی و بین المللی 

سخنرانی در دانشگاه گیلان

 


هم زمان با برگزاری بیست و دومین اجلاس تخصصی رؤسای اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر در مهر ماه 1398 در دانشگاه گیلان، مقاله خود را تحت عنوان «همکاری منطقه ای و توسعه اقتصادی در دریای خزر» در اولین همایش بین المللی محیط زیست دریای خزر و توسعه پایدار در دانشگاه گیلان به صورت شفاهی ارائه کردم. 

سخنرانی در دانشگاه گیلان

 


     به ابتکار انجمن علمی علوم سیاسی و انجمن علمی زبان روسی دانشگاه گیلان، نشستی علمی ـ تخصصی پیرامون انقلاب 1917 روسیه تحت عنوان «انقلاب ۱۹۱۷ روسیه؛ بازخوانی انقلاب روسیه و دلایل وقوع انقلاب» در مورخ 96/08/08 برگزار گردید. همراه با آقایان دکتر رضا سیمبر و مهدی هدایتی از اساتید محترم و آقای امیرحسین ابراهیمی از دانشجویان گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان، مطالب خود را تحت عنوان «بازتاب ایدئولوژی و انقلاب روسیه در هنر اتحاد جماهیر شوروی» ارائه کردم.
ادامه مطلب

 

سخنرانی در دانشگاه تهران

 


     طبق توافق صورت پذیرفته میان مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) و برنامه اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران، در روز دوشنبه مورخه 6 آبان 1392 به مدت 2 ساعت در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مراسم سخنرانی ای درباره تبلیغات در اتحاد شوروی برگزار شد که با همکاری و حمایت مسئولان این دو مؤسسه به ویژه سرکار خانم دکتر تیشه یار و همچنین سرکار خانم دکتر کولایی همراه بود. ابتدا خانم دکتر کولایی درباره تاریخ شوروی و ایدئولوژی کمونیسم به بحث پرداختند. سپس بنده درباره جوانب مختلف تبلیغات سیاسی در شوروی، از مضامین مختلف آن گرفته تا بررسی های موردی در حوزه های پوستر، سینما و ادبیات، توضیحاتی ارائه کردم. در انتها به همراه ایشان به برخی پرسش های مطرح شده توسط حضار پاسخ دادم. این نشست با نمایش تصاویری از پوسترها، فیلم ها، انیمیشن ها و سایر آثار تبلیغاتی سیاسی اتحاد شوروی همراه بود.ادامه مطلب

 

مصاحبه و گزارش

 

 

معرفی و نقد آثار

 


 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات