تبلیغات
آثار سعید خاوری نژاد - کتاب های نظامی

آثار سعید خاوری نژاد

مترجم، محقق است

 

کتاب های نظامی

 

تانک مرکاوا و جنگ دوم لبنان

     این مجموعه در بیش از 650 صفحه که گزیده آن در سال 1388 به نام مرکاوا توسط دانشکده اطلاعات ستاد ارتش ایران در 244 صفحه منتشر شده در قالب سه فصل ترجمه و گردآوری گردید. در فصل اول پس از ارائه تاریخچه مطالعات گذشته در زمینه تانک مرکاوا نسبت به معرفی ارتش اسرائیل، نیروی زمینی و بخش های زرهی آن اقدام شده و پس از آن در فصل دوم به معرفی چهار مدل تانک و همچنین سایر خودروهای ساخته شده بر اساس آن و هم چنین شرکت های اسرائیلی مهم دخیل در برنامه تولید این تانک پرداخته می شود. در فصل سوم پس از ارائه فهرستی از منابع مکتوب و مقاله های مراکز مطالعاتی سیاسی و راهبردی معتبر غربی در ارتباط با جنگ دوم لبنان، تاریخچه ای از منازعات میان لبنان و اسرائیل ارائه شده و سپس تسلیحات ضد زره حزب الله و پس از آن شیوه نبرد موشکی و راکتی ایشان بررسی می شود. در ادامه عملکرد تانک مرکاوا در این نبرد مورد آسیب شناسی قرار گرفته و دفاعیات مقامات اسرائیلی از آن مطرح می گردد. در انتهای این اثر تصاویری از سه مدل اول این تانک در بخش ضمائم به نمایش درمی آید. فصل سوم این کتاب در رابطه با جنگ دوم لبنان و مطالب حساسی که در این زمینه ارائه می کرد به کلی سانسور شد.

فهرست مطالب، مقدمه، تصاویر و اطلاعات بیشترجنگ دوم لبنان؛ مجموعه مقاله از چند مرکز مطالعاتی سیاسی و راهبردی

     کتاب حاضر در بیش از 500 صفحه که مقدمه آن در تابستان 1388 در شماره 8 مجله نگاه 2 متعلق به دانشکده اطلاعات ستاد ارتش ایران منتشر شد شامل هفت مقاله برگزیده از مراکز مطالعاتی سیاسی و راهبردی اسرائیلی، آمریکایی و انگلیسی از جمله مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی، پایگاه اینترنتی فوروم منازعات، مرکز مطالعات راهبردی بگین - سادات دانشگاه بار ایلان اسرائیل، موسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه، فصلنامه خاورمیانه متعلق به فوروم خاورمیانه، مرکز روابط عمومی اورشلیم و پایگاه اینترنتی جنگ روانی بوده که به بررسی جنگ دوم لبنان از مناظر سیاسی، دفاعی و راهبردی می پردازد. همچنین به ابتکار مترجم مجموعه 154 تصویر مرتبط با موضوع به انتهای این اثر اضافه گردیده است.

فهرست مطالب، مقدمه، تصاویر و اطلاعات بیشترجنگ دوم لبنان؛ چشم اندازهای راهبردی

     این کتاب در 160 صفحه ترجمه بخش اول از مجموعه ای شانزده مقاله ای می باشد که اکثر آن ها توسط اعضای بخش تحقیقاتی موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل در سال 2007 م. ارائه شده و جنگ دوم لبنان و مسائل مربوط به آن را با هدف ایجاد مبنایی برای بحث و تفکر درآینده درباره فرآیندهای در حال شکل گیری در اسرائیل و منطقه و نقش اسرائیل را در این فرآیندهای جدید در دو محور داخلی و سپس منطقه ای و بین المللی بررسی می کنند. بخش اول این مجموعه ابعاد داخلی جنگ در اسرائیل را مورد بررسی قرار داده و شامل هشت مقاله در سه دسته می باشد که دسته اول ابعاد راهبردی به وجود آورنده جنگ، دسته دوم جنبه های نظامی جنگ و دسته سوم نیز به نقش محوری پشت جبهه اسرائیل در زمان جنگ را بررسی می کند.

فهرست مطالب، مقدمه کتابراهنمای اطلاعات منابع آشکار ناتو

     این اثر در 150 صفحه که در سال 1388 توسط دانشکده اطلاعات ستاد ارتش ایران منتشر شده شامل سیزده مقاله از مجموعه كتابچه راهنمای اطلاعات منابع آشكار ناتو شامل پانزده مقاله می باشد كه در ادامه مجموعه کتاب اطلاعات منابع آشکار ناتو منتشر شده در نوامبر 2001 آمده است و اطلاعاتی کلی را درباره مفهوم، کاربرد و اهمیت اطلاعات منابع آشکار ارائه می کند. راهنمای اطلاعات منابع آشکار ناتو مجموعه ای متمرکز از مقالات و منابع مرجع و حاصل کار متخصصان بین المللی است که برای فراهم آوردن پس زمینه نظری لازم برای درک نحوه رشد این رشته برای فرماندهان و پرسنل آن ها اقدام می کند. این كتاب در اثر همکاری پرسنل شاخه اطلاعات فرماندهی کل ائتلاف در آتلانتیک، پرسنل فرماندهی کل ائتلاف در اروپا و همچنین مرکز راهکارهای منابع آشکار آماده شده است.

فهرست مطالب، پیشگفتار، تصاویر و اطلاعات بیشتر