آثار سعید خاوری نژاد

مترجم، محقق است

 

کتاب های سیاسی ـ اقتصادیاقتصاد سیاسی مهاجرت نخبگان ایران: بررسی جنبه‌های نظری و عملی مهاجرت نخبگان ایرانی در سال‌های ۱۳۹۰- ۱۳۷۰
      این اثر به عنوان پژوهشی که در نوع خود برای اولین بار در کشور انجام شد قصد دارد در 287 به جنبه اقتصادی مقوله مهاجرت نخبگان در ایران پرداخته و ابعاد گوناگون آن، از نقش بودجه های پژوهشی و شرایط اشتغال نخبگان در داخل کشور گرفته تا جاذبه های استخدامی در خارج از کشور را برسی کند. هدف از این پژوهش رسیدن به درکی درست از شرایط اقتصادی وقوع مهاجرت نخبگان بر اساس نظریه جاذبه و دافعه است که به صورت شرایط دفع کننده داخلی و در عین حال جذابیت در خارج تبیین می شود که موجبات مهاجرت نخبگان و متخصصان علمی از کشور را فراهم می کند. این اثر به عنوان تحقیقی همسو با سرفصل های پژوهشی مورد نیاز بنیاد نخبگان کشور، از تأیید و حمایت این نهاد برخوردار گردید.

فهرست مطالب، مقدمه و اطلاعات بیشتر
نظریه های دموکراسی: مقدمه ای انتقادی بر نظریه های متأخر دموکراسی
     این اثر که در 384 صفحه ترجمه شد، توسط فرانک کانینگهام به نگارش درآمد و در سال 2002 م. به وسیله انتشارات راتلج منتشر گردید. کتاب حاضر، حوزه های نظری لیبرال دموکراسی، تکثرگرایی کلاسیک، کاتالاکسی، دموکراسی مشارکتی، عمل گرایی دموکراتیک، دموکراسی شورایی و تکثرگرایی اصول شکن را بررسی می کند و سعی دارد با اشاره به جوانب اصلی ادبیات نظری دموکراسی نسبت به بازشناسی چارچوب مفهومی این نظریه ها در قالبی منتقدانه اقدام کند که البته نظر به شرایط محیطی نویسنده، بر روی نظریه های غربی دموکراسی متمرکز می شود.

فهرست مطالب و اطلاعات بیشتر

تصویر ایران از دید نخبگان روس: از اواخر دوران شوروی تا کنون
     اثر پیش رو در 90 صفحه توسط دمیتری شلاپنتوخ نوشته و در سال 2009 م. توسط مؤسسه مطالعات راهبردی دانشکده جنگ نیروی زمینی ارتش ایالات متحده منتشر گردید و در سال 1394 توسط دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی مرکز آموزش و پژوهش های های بین المللی وزارت امور خارجه ج. ا. ایران در 104 صفحه منتشر شد. این تحقیق به بررسی دیدگاه های مختلف طیفی از اندیشمندان و نخبگان سیاسی روسی می پردازد که به سبب اهمیت ایران به عنوان متحدی راهبردی برای روسیه در صدد نزدیک کردن این دو کشور بودند. چهره هایی نظیر الکساندر دوگین، لئونید ایواشوف، عبدالواحد نیازوف، پطر سوسلوف، حیدر جمال و شمیل سلطانوف معرفی شده و به دیدگاه های برخی از آن ها به ویژه دوگین، جمال و سلطانوف توجه بیشتری می شود. همچنین خانم دکتر ماندانا تیشه یار، قائم مقام محترم مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا و مدیر بخش همکاری های علمی بین المللی دانشگاه علامه طباطبائی به نگارش سخن آغازین این کتاب همت گمارده و همچنین آقای دکتر جهانگیر کرمی، دانشیار دانشگاه تهران و عضو شورای علمی ایراس نیز مقدمه ای تحلیلی بر این کتاب نوشتند.

فهرست مطالب، مقدمه و اطلاعات بیشترهنر و القای ایدئولوژی: واکاوی تبلیغات سیاسی در آثار هنری شوروی

     این اثر در 488 صفحه به جنبه های گوناگون تبلیغات سیاسی در شوروی، از نظام آموزشی و تشکیلاتی گرفته تا پوستر، سینما، پویانمایی، کاریکاتور، ادبیات، نمایش، نقاشی و پیکرتراشی توجه دارد. هدف این است تا به تأثیرگذاری تبلیغات سیاسی بر جامعه و ارزیابی میزان موفقیت آن در مجاب سازی افکار عمومی پرداخته شود. ضمن اشاراتی به اصطکاک حکومت با قشر هنرمند و ادیب به ترسیم فضای سرکوب و اختناق در شوروی نیز توجه می شود. بر اساس نظریه گلوله جادویی که به عنوان نظریه منتخب، رویکرد پژوهش را شکل می دهد، نسبت به جستجوی شواهدی در زمینه مجاب سازی در اتحاد شوروی اقدام می شود.

روسیه و دریای خزر: قدرت نمایی یا رقابت برای نفوذ؟
     این اثر که ترجمه آن در 91 صفحه به پایان رسید توسط تریسی جرمن به نگارش درآمده و در آگوست سال 2014 م. توسط مؤسسه مطالعات راهبردی و انتشارات دانشکده جنگ ایالات متحده منتشر گردید. در ابتدا به دریای خزر و اهمیت آن پرداخته شده و این امر از حیث منابع خزر، ذخایر نفت و گاز، خطوط لوله، و همکاری برای خاویار بررسی می شود. سپس به وضعیت حقوقی نامشخص خزر اشاره شده و به دنبال آن مباحثی در زمینه خزر و امنیت روسیه مطرح می شود. به ناوتیپ خزر و همچنین سایر نیروهای دریایی و توانایی های آن در کشورهای ساحلی خزر توجه می شود و در انتها بحث با نتیجه گیری به پایان می رسد.

فهرست مطالب، مقدمه و اطلاعات بیشتر
جنبش اشغال در ایالات متحده: خاستگاه، ظهور، مطالبات و دستاوردها

     اثر حاضر در 133 صفحه در راستای معرفی و تحلیل جنبش اشغال در ایالات متحده آمریکا اقدام کرده و پس از بررسی سابقه مطالعاتی در این زمینه در قالب کتاب ها، پایان نامه ها و مقاله ها، به تاریخچه جنبش اشغال از تونس و لیبی گرفته تا آمریکا می پردازد. در ادامه به شکل گیری جنبش اشغال در آمریکا توجه شده و مطالبات آن معرفی می شود. دستاوردهای جنبش اشغال مورد اشاره قرار گرفته و به نحوه برخورد پلیس با آن پرداخته می شود. همچنین در زمینه شاخص های اقتصادی در ایالات متحده اطلاعات آماری ارائه شده و ضمن ارائه تصاویر و عکس هایی از جنبش چه در آمریکا و چه در نقاط دیگر جهان، به ابعاد هنری به ویژه پوسترهای جنبش اشغال در ایالات متحده توجه خواهد شد.

فهرست مطالب، مقدمه و تصاویر
عملیات های ضد شورش روسیه در قفقاز شمالی
     این کتاب توسط آریل کوهن در سال 2014 م. نوشته شده و توسط انتشارات مرکز مطالعات راهبردی و دانشکده جنگ نیروی زمینی ایالات متحده آمریکا منتشر شد و ترجمه آن در 91 صفحه به پایان رسید. بخش اعظم بحث به رویکرد روسیه در قبال مسلمانان منطقه قفقاز شمالی اختصاص می یابد. مطالب، با تاریخ مقابله روسیه با مسلمانان قفقاز شمالی و اشغال آن آغاز می شود و ضمن گذاری تاریخی ـ از استالین تا فروپاشی شوروی و حوادث سال های اخیر ـ مهم ترین رخدادهای تاریخی، سیاسی و نظامی، به ویژه چالش های تروریستی پیش رو روسیه،در منطقه بررسی می شود. سپس دو جنگ مهم اول و دوم قفقاز بررسی و دلایل هر یک به تفصیل بیان می شود. در انتها چشم انداز تأثیرات امنیتی منطقه ای و جهانی قفقاز شمالی مورد بررسی قرار می گیرد.
درک تعارض و همکاری جهانی: مقدمه ای بر نظریه و تاریخ
     ویرایش دهم کتاب حاضر اثر جوزف اس. نای و دیوید ای. ولش در 424 صفحه در سال 2017 م. توسط انتشارات پیرسون منتشر گردید و ترجمه آن در 655 صفحه انجام شد. نویسندگان این کتاب در قالب 10 فصل در صدد ارائه فهم و تحلیلی وسیع از نظریه روابط بین الملل، به ویژه چگونگی ظهور و تکامل آن از زمان جنگ پلوپونز تا جنگ های جهانی اول و دوم، جنگ سرد، و عصر جهانی شدن و انقلاب اطلاعاتی در حال حاضر هستند. نویسندگان با تبیین تحولات جهانی و تحلیل آن بر اساس رویکردهای غالب در روابط بین الملل از منظر واقع گرایی، لیبرالیسم و سازه انگاری، در تاریخ منازعات در جهان سیر گسترده ای می کنند و جدیدترین مسائل مهم در ابعاد جهانی را بر اساس دیدگاه خود مطرح می کنند.

     کتاب «راهبرد و راهبرد کلان» در 80 صفحه توسط تمی دیویس بیدل به نگارش درآمده و در دسامبر سال 2015 م. توسط انتشارات دانشکده جنگ ارتش ایالات متحده و مرکز مطالعات راهبردی منتشر شد و ترجمه مشترک آن در 78 صفحه به پایان رسید. در این اثر با اشاره به معنا و با بررسی دقیق واژگان «راهبرد» و «راهبرد کلان» کار خود را آغاز می کند، و رابطه آن ها با نظام بین المللی را مورد توجه قرار خواهد داد. جایگاه راهبرد در تاریخ را بررسی می کند و در زمینه جنگ و رابطه آن با راهبرد مطالبی ارائه خواهد کرد. نقش راهبرد و راهبرد کلان در قرت 20 م. مورد اشاره این کتاب قرار می گیرد و چالش های پیش رو در زمینه اجرای آن دو شناسایی می شوند.

فهرست مطالب، مقدمه و اطلاعات بیشتر
نظریه های جنبش اجتماعی
     این کتاب توسط مجموعه نویسندگان شامل جاناتان کریستینسن، سیمون ای. فلین، راس ای. وینکلاو، الکساندرا هاوسون، و کارولین اسپریگ آماده شده و توسط انتشارات سیلم در سال 2011 م. در 169 صفحه منتشر گردید. هدف آن معرفی جنبش های اجتماعی و بحث درباره نظریات مختلف ارائه شده در این باره است. بنابراین پس از توضیح درباره رابطه روایت با جنبش های اجتماعی، مراحل شکل گیری این جنبش ها و انواع و موارد عمده جنبش های اجتماعی مطرح می شود. سپس به جنبش حقوق زنان و همچنین رابطه خشونت و جنبش های اجتماعی اشاره می شود. سپس شماری از نظریات جنبش های اجتماعی از جمله نظریه جامعه توده ای، نظریه جنبش اجتماعی جدید، نظریه محرومیت نسبی، نظریه بسیج منابع، نظریه فشار ساختاری، نظریه ارزش افزوده، و نظریه چارچوب بندی ارائه می شوند. در انتها فهرستی از اصطلاحات و مفاهیم مطرح شده در کتاب ارائه و تعریف می شوند.
اقتصاد انرژی در دریای خزر: چالش‌های همگرایی منطقه‌ای

     اثر حاضر در 425 صفحه به مباحث حقوقی، اقتصادی و امنیتی دریای خزر و کشورهای ساحلی آن می پردازد و در صدد ارزیابی رابطه میان چالش های رژیم حقوقی و اقتصاد انرژی با نوسازی و تقویت نظامی فزاینده کشورهای منطقه است و میزان همگرایی و واگرایی در این منطقه را نظر به عوامل مذکور بررسی می کند. بحث با مسائل مربوط به رژیم حقوقی آغاز و پس از برسی ذخایر و خطوط لوله انتقال منابع انرژی نفت و گاز، به تحولات نظامی دریایی و تقویت بنیه نظامی کشورها پرداخته می شود و در انتها جمع بندی و نتیجه گیری خواهد شد.


ایران و جمهوری آذربایجان: واگرایی در بستر تعارض منافع
     این اثر در 97 صفحه در صدد سیر در اشتراکات و اختلافات در منافع ملی ایران و آذربایجان و تعیین چارچوبی جهت توضیح تشدید واگرایی در روابط آن دو می‌باشد. در ابتدا زمینه‌های همگرایی و واگرایی بین ایران و آذربایجان با تأکید بر اختلاف منافع و سیاستگذاری‌های متعارض مورد بررسی قرار می‌گیرد. فرصت‌های رابطه ایران و آذربایجان در دو حوزه سیاسی و اقتصادی تبیین می‌شود و سپس چالش‌های این دو کشور در دو محور مورد بررسی قرار می‌گیرد: چالش‌های رابطه متقابل بین این دو که در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و محیط زیستی هستند و سپس چالش‌های ناشی از عوامل خارجی به‌ویژه مشکلات برآمده از رابطه سیاسی، نظامی ـ امنیتی و تجاری آذربایجان و اسرائیل. در انتها ضمن جمع‌بندی مطلب با استفاده از یافته‌ها و بررسی آنان، تحلیل نهایی در زمینه رابطه ایران و آذربایجان در پرتو سیاستگذاری‌های همگرایانه و واگرایانه و تضادهای موجود ارائه می‌شود.


چالش های زیست محیطی دریای خزر: سیاستگذاری و اجراء
     اثر حاضر در 140 صفحه در صدد شناسایی قابلیت ها و مشکلات مرتبط با محیط زیست در دریای خطر و سواحل آن می باشد. مهم ترین موضوعات مورد بررسی در این کتاب، عبارتند از وضعیت آلودگی در خزر، کاهش منابع زیستی و حیوانات مهم دریایی در آن و همچنین بررسی سیاستگذاری های زیست محیطی در خصوص محیط زیست و جانداران. در ابتدا وضعیت منابع نفت و گاز به عنوان مهم ترین منابع انرژی و یکی از مهم ترین آلاینده های خزر بررسی می شود و در ادامه، ضمن دسته بندی آلودگی در این دریا به سه دسته عمده نفتی، صنعتی ـ کشاورزی و میکروبی، مباحثی در این خصوص ارائه می شود. سپس منابع زیستی خزر و روند نزولی کمیتی آن تشریح می شود و وضعیت ماهیان و صید غیر مجاز و تهدیدات جمعیت فک های خزر مورد کاوش قرار می گیرد. سیاستگذاری های رسمی و غیر رسمی در خصوص تهدیدات گوناگون در خزر، موضوع بعدی این اثر است. اقدامات در دو حوزه بین المللی و همچنین داخلی مورد بررسی قرار می گیرند و شماری از توافقنامه ها و برنامه های مشترک و انفرادی کشورها و سازمان های بین المللی در این خصوص معرفی می شوند. همچنین وضعیت ماهیان و فک های خزری نیز با عنایت به اقدامات حفاظتی مختلف تشریح می گردد.
تشریح رفتار سیاست خارجی روسیه: نظریه و عمل
     ترجمه مشترک کتاب «تشریح رفتار سیاست خارجی روسیه: نظریه و عمل» اثر آلکساندر سرگونین که در سال 2016 توسط انتشارات ایبیدم (اشتوتگارت، آلمان) منتشر شد با همکاری آقای دکتر مهدی هدایتی شهیدانی در 271 صفحه به پایان رسید. اثر پیش رو ضمن اشاره به ابعاد نظری سیاست خارجی روسیه و مهم ترین مفاهیم موجود در آن، (نظریه گذار قدرت، مفهوم همزیستی مسالمت آمیز، مفهوم قدرت نرم و نظریه(های) جایگاه) با پرداختی جامع، به مهم ترین مکاتب سیاست خارجی روسیه از قبیل آتلانتیک گرایی، اوراسیاگرایی، اقتدارگرایی، واقع گرایی، ژئوپلیتیک، آرمان گرایی / لیبرالیسم، جهان گرایی، سوسیال دموکراسی، راست رادیکال و پساپوزیتیویسم می پردازد. در ادامه، شماری از اسناد دکترینال سیاسی، نظامی و امنیتی روسیه تا کنون مورد بررسی قرار می گیرد که عبارتند از قانون امنیت 1992؛ تدبیر سیاست خارجی سال های 1993، 2000، 2008، 2013؛ دکترین نظامی سال های 1993، 2000، 2010 و 2014؛ تدبیر امنیت ملی سال های 1997، 2000، 2009 و 2015؛ دکترین امنیت اطلاعات بین المللی 2013  و دکترین دریایی 2015. در انتها، در نظام تصمیم گیری در سیاست خارجی این کشور کاوش و به ویژه بازیگران مختلف حکومتی و غیر حکومتی آن معرفی می شوند. بازیگران حکومتی شامل وزارت امور خارجه؛ وزارت دفاع؛ جامعه اطلاعاتی از جمله اداره اطلاعات خارجی، اطلاعات نظامی، اداره امنیت فدرال و کمیته نظارت مالی؛ وزارت کشور؛ وزارت توسعه اقتصادی؛ کمیته گمرکات؛ وزارت دارایی؛ وزارت آموزش و علوم؛ پارلمان یا مجمع فدرال شامل دومای دولتی و شورای فدراسیون ها و همچنین بازیگران غیر حکومتی شامل انواع اجتماعات تجاری؛ فعالان حقوق بشر؛ طرفداران محیط زیست؛ مراکز سیاستگذاری عمومی / اندیشکده ها و اجتماعات مذهبی.
سیاست خارجی روسیه: هویت ملی، تمایز تمدنی و محافظه کاری
     کتاب «سیاست خارجی روسیه: هویت ملی، تمایز تمدنی و محافظه کاری» در 516 صفحه، به عنوان مجموعه ای از مقالات از نویسندگان و محققان مختلف در حوزه روسیه که جمع آوری و ترجمه شدند، در صدد ارائه تصویری تا حد امکان بی طرفانه دباره وضعیت سیاست خارجی روسیه و گرایشات جدید در رفتار خارجی این کشور در عرصه بین المللی است. در ابتدا شماری از مقالات پیرامون کلیات سیاست خارجه آن شامل نظریه و مکاتب و تاریخچه ارائه می شود. سپس در بخش دوم به ابعاد هویتی، تمدنی و محافظه کارانه سیاست جدید رهبران روسیه در دهه های اخیر پرداخته می شود. مقالات ارائه شده، آثار نویسندگانی از جمله آماندا لاپو، توچه وارول، جووانی بالدونی، ایگور زولف، آندری تزیگانکوف، فابیان لیند، مارلین لاروئل، ورا لاینه و ایریس سارلاینن و در انتها، ماریا انگستروم را شامل می شود که در صدد تبیین گرایش جدید رهبران روسیه به اتخاذ مواضعی مبتنی بر هویت ملی، تمایز تمدنی و توسل به ارزش های سنتی محافظه کارانه در سیاست خارجی خود هستند.
سیاست خارجی روسیه: خارج دور

     هدف از گردآوری و ترجمه مطالب ارائه شده در این اثر در 430 صفحه، پاسخ به پرسش هایی در خصوص مسیر سیاست خارجی غیر یورو ـ آتلانتیکی روسیه است. کتاب حاضر به حوزه هایی از روابط این کشور با پنج محدوده منتخب در جهان، شامل خاورمیانه، آسیای جنوبی، آسیای جنوب شرقی، آفریقا و آمریکای لاتین می پردازد. مجموعه مقالات تشکیل دهنده این کتاب به سیاست خارجی فرامنطقه ای روسیه می پردازند و در این راستا، مهم ترین اهداف، فرصت ها و چالش های سیاست خارجی مسکو را شناسایی، زمینه ها و سطوح پرداخت آن را در نقاط مختلف جهان تعیین، جوانب گوناگون آن را نقد و تحلیل و همچنین در مواردی، چشم اندازهای این مناسبات در آینده را ترسیم می کنند.


دولت قدرتمند در روسیه: رشد و بحران
     این کتاب توسط آندری تسیگانکوف در 310 صفحه با توجه به مفهوم دولت قدرتمند و استمرار تاریخی آن در عرصه سیاست، به ابعاد گوناگون ساختار قدرت در این کشور پرداخته و بر اساس ترتیب تاریخی، پنج مدل دولت قدرتمند در روسیه را معرفی و بررسی می کند که عبارتند از شاهزاده نشین کیِف، شاهزاده نشین مسکو [نظام مسکویی]، امپراتوری رومانوف، دولت شوروی و در انتها، جمهوری پسا شوروی روسیه. نویسنده سراسر این کتاب به شرایط اساسی ظهور، تثبیت و افول هر یک از این مدل ها می پردازد و بر نقش ایفاء شده توسط تهدیدات خارجی، طبقات اجتماعی در حال خیزش و رهبری تأکید خواهد کرد. به باور وی، دولت معاصر در روسیه به طور فزاینده ای از طریق واکنش به چالش های اقتصادی بین المللی و فشارهای طبقه متوسط در داخل شکل می گیرد.

قدرت نرم ایران در قفقاز جنوبی: سیاست مذهبی و دیپلماسی فرهنگی
     این اثر در صدد است تا نقش دین به عنوان یک متغیر فرهنگی قدرت نرم ایران در قبال سه کشور قفقاز جنوبی را تحلیل کند. در ابتدا در کلیات رابطه دین و سیاست در قفقاز جنوبی کاوش می شود. سپس در رابطه با مناسبات ایران و آذربایجان، تأثیرگذاری آموزه ها و ایدئولوژی مذهبی ایران در این کشور تحقیق می شود. در روابط ایران و ارمنستان، مخاطبان قدرت نرم ایران در این کشور، از فعالان مذهبی ـ سیاسی به عموم مردم، به ویژه جامعه فرهنگی و علمی تغییر می کنند. همچنین پرداخت ایران به گرجستان در راستای اعمال قدرت نرم بر این کشور به دلیل وجود اقلیت شیعه در گرجستان به طور مجدد تحت تأثیر عنصر دین قرار می گیرد. در مجموع، وضعیت کلی مناسبات ایران با همسایگان خود در منطقه قفقاز جنوبی را از نظر به کارگیری ابزار مختلف قدرت نرم، می توان به صورت ترکیبی از نفوذ مذهبی و همکاری فرهنگی دانست.
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic