آثار سعید خاوری نژاد

مترجم، محقق است

 

سیاست خارجی روسیه: خارج دور

 سیاست خارجی روسیه: خارج دور

     هدف از گردآوری و ترجمه مطالب ارائه شده در این اثر در 420 صفحه، پاسخ به پرسش هایی در خصوص مسیر سیاست خارجی غیر یورو ـ آتلانتیکی روسیه است. کتاب حاضر به حوزه هایی از روابط این کشور با پنج محدوده منتخب در جهان، شامل خاورمیانه، آسیای جنوبی، آسیای جنوب شرقی، آفریقا و آمریکای لاتین می پردازد. مجموعه مقالات تشکیل دهنده این کتاب به سیاست خارجی فرامنطقه ای روسیه می پردازند و در این راستا، مهم ترین اهداف، فرصت ها و چالش های سیاست خارجی مسکو را شناسایی، زمینه ها و سطوح پرداخت آن را در نقاط مختلف جهان تعیین، جوانب گوناگون آن را نقد و تحلیل و همچنین در مواردی، چشم اندازهای این مناسبات در آینده را ترسیم می کنند.

فهرست مطالب

بخش اول: روسیه در خاورمیانه

1. راهبرد روسیه در خاورمیانه (جیمز اسلدن، بکا وسر، بن کانابل و سارا گرند کلمنت)

2. سیاست روسیه در خاورمیانه: انگیزه ها و روش ها (نیکلای کوژانوف)

3. زوج قدرت جدید: روسیه و ایران در خاورمیانه (الی گرانمایه و کادری لیک)

 

بخش دوم: روسیه در آسیای جنوبی

4. منافع راهبردی روسیه در آسیای جنوبی (دیپ کابا راشنا)

5. 70 سال رابطه هند و روسیه: رئوس سیاست متغیر روسیه در آسیای جنوبی (هیمانی پانت)

6. تجدید روابط روسیه و پاکستان: روندها و آینده قابل تشخیص (الماس حیدر نقوی و یاسر مسعود)

 

بخش سوم: روسیه در آسیای جنوب شرقی

7. معنای چرخش روسیه به شرق برای آسیای جنوب شرقی (یان استوری)

8. روابط روسیه و آسیای جنوب شرقی: در سایه چین؟ (ویتالی کوزیرف)

9. روسیه و آ سه آن: در جستجوی هم افزایی اقتصادی و توافق سیاسی (آنتون تسوتوف)

 

بخش چهارم: روسیه در آفریقا

10. بازگشت روسیه به آفریقا (گریت الیویر و دمیتری سوچکوف)

11. سیاست خارجی روسیه در قبال شمال آفریقا پس از بهار عربی (توبیاس شوماخر و کریستین نیتویو)

12. تجدید منافع روسیه در شاخ آفریقا به عنوان قدرتی سنتی و در حال ظهور (محمت جم اولتورک)

 

بخش پنجم: روسیه در آمریکای لاتین

13. پرداخت مجدد روسیه به آمریکای لاتین: موضع راهبردی، تجارت و رویاهای گذشته (رابرت ایوان الیس)

14. بازی راهبردی روسیه در آمریکای لاتین (جولیا گورگانوس)

15. روسیه و آمریکای لاتین: مرز جدید برای ژئوپلیتیک، فروش تسلیحات و انرژی (استفان بلنک و یونکیو کیم)


مقدمه

     به دلیل مواجهه با حجم زیادی از مطالب درباره سوگیری سیاست خارجی فدراسیون روسیه و فراز و فرودهای آن در تعامل و یا تضاد با غرب، شاید بتوان گفت که به نوعی به مشاهده سیاست خارجی و در کل، روابط روسیه، در دوگانه پرتنش روسیه ـ غرب (به طور عمده، اتحادیه اروپا و ایالات متحده) عادت کرده ایم. در واقع، بخش قابل توجهی از مطالعات علاقه مندان به موضوعات مربوط به سیاست خارجی قدرت های بزرگ، به روسیه اختصاص یافته است و شمار زیادی از آثار تولید شده درباره جوانب سیاسی، امنیتی و اقتصادی سیاست جهانی به روسیه می پردازد. این آثار به طور سنتی بیشتر به تحولات روابط روسیه و غرب پرداخته اند. اما نکته در این جا است که درک و تحلیل جامعی از سیاست خارجی روسیه فقط با تمرکز بر غرب محقق نمی شود. به عبارت دیگر باید گفت که سیاست خارجی فدراسیون روسیه فقط به غرب یا به طور دقیق تر، به منطقه یورو ـ آتلانتیک خلاصه نمی شود؛ سایر نقاط جهان نیز مورد توجه سیاستگذاران روسیه قرار گرفته است و به ویژه در سال های اخیر شاهد تقویت مناسبات این کشور با مناطقی بوده ایم که تنها در دهه های دور در زمان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به کانون توجه و به موضوع پرداخت سیاستگذاران کمونیست در فضای جنگ سرد  تبدیل شده بود.
     فهم سیاست خارجی روسیه فقط بر اساس روندهای موجود در روابط پرفراز و نشیب آن با اروپای غربی و آمریکای شمالی باعث می شود که بخش قابل توجهی از تلاش های خارجی این کشور در عرصه دیپلماتیک و در رابطه با سایر کشورها و مناطق مهم جهان نادیده گرفته شود و تصویر ذهنی ناقصی از تکاپوی دیپلماتیک این کشور ایجاد شود. بنابراین، پرداختن به مناسبات میان روسیه و بسیاری از کشورهای دیگر در حوزه های سیاسی، امنیتی، تجاری، فرهنگی و غیره، اقدامی لازم به منظور فهم جامع تر از مناسبات خارجی حاکمان مسکو است.
     هدف از گردآوری و ترجمه مطالب ارائه شده در این اثر نیز پاسخ به پرسش هایی در خصوص مسیر سیاست خارجی غیر یورو ـ آتلانتیکی روسیه است که در چند دهه اخیر، به ویژه دهه گذشته، بیشتر مورد توجه کانون اصلی نخبگان و سیاستگذاران خارجی فدراسیون روسیه قرار گرفته است و پرداخت جدیدی به جوانب گوناگون این مسیر در سیاست خارجی را که مهم ترین ویژگی های آن، برخورداری از اهداف غیر ایدئولوژیک و بیشتر در حوزه اقتصادی به منظور کسب درآمد و تولید ثروت است، اقتضاء می کند.
     کتاب حاضر به حوزه هایی از روابط این کشور با جهان می پردازد که به جهت تمرکز رسانه ای بر روابط سنتی روسیه با آسیای میانه، اروپای شرقی، اروپای غربی و ایالات متحده، به طور معمول کمتر مورد توجه قرار می گیرد. این مناطق در پنج محدوده منتخب در جهان، عبارتند از خاورمیانه، آسیای جنوبی، آسیای جنوب شرقی، آفریقا و آمریکای لاتین. هر یک از این مناطق جغرافیایی به دلیل داشتن ساختارهای سیاسی، ظرفیت های اقتصادی، بافت فرهنگی و سنت های اجتماعی مختص خود، چارچوب منحصر به فردی را با ظرفیت ها و امکان پذیری های گوناگون برای شکل گیری سیاست خارجی و برقراری روابط میان روسیه و کشورهای خود ارائه می کند و روسیه نیز با آگاهی از فرصت ها و چالش های هر منطقه، از ابزارهای متعدد سیاست خارجی خود در سطوح مختلف برای پیشبرد اهداف و تأمین منافع در زمینه های گوناگون استفاده می کند.
     مجموعه مقالات تشکیل دهنده این کتاب به «سیاست خارجی فرامنطقه ای روسیه» می پردازد و در این راستا، مهم ترین اهداف، فرصت ها و چالش های سیاست خارجی مسکو را شناسایی، زمینه ها و سطوح پرداخت آن را در نقاط مختلف جهان تعیین، جوانب گوناگون آن را نقد و تحلیل و همچنین در مواردی، چشم اندازهای این مناسبات در آینده را ترسیم می کند.

 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات