تبلیغات
آثار سعید خاوری نژاد - سخنرانی در دانشگاه گیلان

آثار سعید خاوری نژاد

مترجم، محقق است

 

سخنرانی در دانشگاه گیلان

 


هم زمان با برگزاری بیست و دومین اجلاس تخصصی رؤسای اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر در مهر ماه 1398 در دانشگاه گیلان، مقاله خود را تحت عنوان «همکاری منطقه ای و توسعه اقتصادی در دریای خزر» در اولین همایش بین المللی محیط زیست دریای خزر و توسعه پایدار در دانشگاه گیلان به صورت شفاهی ارائه کردم.